100% DIGITAL ATTIDYD

Vi är ett IT -konsultföretag med specialist-kompetens inom förvaltnings-barhet

Agil arkitektur

Mjukvarukonstruktion handlar ytterst om att lösa komplexitet på ett enkelt sätt, Keep IT Simple. Inom mjukvarukonstruktion pratar man därför om agil arkitektur. Agil arkitektur ger stöd för nästa insats, dvs skapar 
förutsättningar för att möta framtida behov och affärskrav med minsta möjliga insats. Agil arkitektur är därför ett måste då man vill etablera en hög grad av förvaltningsbarhet. Vi har över 15 års erfarenhet av agil arkitektur.

Kommunikation

Digitude har över 20 års erfarenhet av hur informationsteknologi kan transformera verksamhetsbehov till användbara, förvaltningsbara, kostnadseffektiva och träffsäkra IT-lösningar, i tid. Men, en förutsättning för en träffsäker slutprodukt är att intressenter, beställare och utvecklingsteam förstår varandra.
Vi har lång erfarenhet av att utgöra bryggan mellan intressenter, verksamhet och teknik.

Från vision till maximalt mervärde med minsta möjliga insats

Vi vill gå från en vision till mervärde med minsta möjliga insats. Allt mellan idé och leverans kallas output. Det är vad vi bygger. Även om det vi bygger är viktigt så är det inte poängen. Själva poängen är det mervärde som skapas, dvs det människor faktiskt gör annorlunda som en konsekvens av det vi byggt.    

Evolutionär system-utvecklingsstrategi

Big Bang-releaser faller sällan väl ut. Digitude understryker därför vikten av en evolutionär system-utvecklingsstrategi där man initialt simulerar en eller flera aspekter av en tänkt implementation (prototyping/spike/proof of concept). Evolutionär systemutvecklingsstrategi är en förutsättning för ett lyckat resultat och en träffsäker slutprodukt.  

Förvaltningsbarhet

Förvaltningsbarhet uppstår inte av sig själv, du måste planera för det. Den mjukvara vi tar fram måste vara driftsäker samt kunna förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Det får inte kosta ”skjortan” att lägga till nya funktioner eller att möta morgondagens behov. Vi vill inte ha "kolosser" som ingen begriper sig på att drifta eller förvalta.  Vi vill heller inte att all viktig kunskap skall sitta i huvudet på nyckelpersoner, utan i vår kunskapsbank.  Vi är specialister på att etablera en god förvaltningsbarhet.

Våra nyckelprinciper

Eftersom den digitala fabriken består av människor, behöver vi utgå från mjuka värden. Nyckeln till framgång består av ett antal nyckelprinciper:

1 - Skapa en tydlig vision
2 - Ha alltid en positiv attityd 
3 - Att misslyckas är någonting positivt
4 - Tänd den personliga potentialen 
5 - Mjukvarukonstruktion är en lagsport
6 - Keep IT Simple
7 - Ha roligt på den digitala resan
8 - Ledstjärnor: Diciplin, Autentisk, Transparans,  Respekt, Uppmuntran

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi. Vi arbetar därför kontinuerligt  med ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.